باشگاه مشتریان اول بازار

در باشگاه مشتریان اول بازار  با کسب امتیاز ،جوایز وتخیف های اختصاصی بهره ببرید

 

امتیاز ثبت نام


با ثبت نام در سایت اول بازار 100 امتیاز کسب کنید 

امتیازخرید


با اولین خرید خودت از سایت اول بازار امتیاز ویژه ایی کسب میکنید

امتیاز ثبت نظر


با ثبت  نظرخود پس از تایید برای کالا های موجود در سایت 100 امتیاز دریافت کنید

امتیاز با هر بار خرید


با هر بار خرید از هر کدام محصولات اول بازار امتیازی به ازای هر 10 هزار تومان 1 امتیاز دریافت کنید

جوایز باشگاه مشتریان اول بازار


با استفاده از امتیازات خود کد تخیف بگیرید

شما عزیزان میتوانید  در هر زمانی به مقدار امتیاز خود تخفیف بگیرید تا از مبلغ نهایی سفارش شما کسر شود

برای این امر وارد پروفایل خود میشود و در قسمت امتیاز من وارد مدیریت امتیاز شوید و به راحتی امتیاز های خود را به تخفیف تبدیل کنید

 

×